Turkow Icchak (Izaak)

pseud. Grudberg (1906 Warszawa – 1970 Tel Awiw) – aktor, pisarz, teatrolog; brat Jonasa T., Zygmunta T. i Marka T. W 1925-1957 występował na deskach przodujących scen żyd. w Polsce, m.in. Trupy Wileńskiej, Żydowskiego Teatru Artystycznego w Warszawie, a po wojnie – Państwowego Teatru Żydowskiego. Grał też w filmach, m.in. w Der purimszpiler (jid., Błazen purymowy) z 1937; był kierownikiem artystycznym filmu Tkijes kaf (jid., Ślubowanie) z 1937. W 1946-1950 wydawał w języku jidysz tygodnik „Niderszlezje” (jid., Dolny Śląsk), a po emigracji do Izraela w 1957 – „Fołksbłat” (jid., Gazeta Ludowa, 1958-1968). W 1959 został dyrektorem teatru Sz. Asza w Bat Jam. T. jest autorem licznych prac o teatrze żydowskim w Polsce, wydawanych głównie w języku jidysz: Jidiszer teater in Pojłn (jid., Żydowski Teatr w Polsce, 1951); biografii E.R. KamińskiejMame Ester Rachel (jid., Matka Estera Rachela, 1953); Warszewer purim-szpiler (jid., Warszawscy artyści purimiowi, 1957); oraz monografii o I.L. Perecu, Aszu, A. Goldfadenie, i J. Gordinie i pamiętników Ojf majn weg (jid., Na mojej drodze, 1964), Gewen a jidisz teater (jid., Był sobie pewien teatr żydowski, 1968).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Icchak Turkow - Turkow Icchak (Izaak) - Polski Słownik Judaistyczny
Icchak Turkow (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand