Ture(j) Zahaw

(hebr., Złote Wrota [Szeregi; Rzędy; Kolumny]) – najważniejsze dzieło Dawida ben Samuela ha-Lewiego i jeden z najznakomitszych komentarzy do Szulchan Aruch J. ben E. Karo. Autor zebrał w nim pokłosie bardzo licznych komentarzy, które zostały napisane od czasu opublikowania Szulchan Aruch. Skupił się na umocnieniu oryginalnych decyzji halach. Karo i ich obronie przed krytykami. Uporządkował też całą spuściznę komentatorską, dotyczącą Szulchan Aruch. Choć T.Z. wywołało polemiki, to jednak ostatecznie stało się autorytatywną wykładnią halachy w całej diasporze żydowskiej. Większość tekstu T.Z. ukazała się już po śmierci autora; pierwszą część, poświęconą Jore Dea, wydano po raz pierwszy w Lublinie w 1646; drugą, poświęconą Orach Chajim – w Dyhernfurth w 1692, wraz z Magen Awraham Abrahama Abele ben Chaima ha-Lewiego Gombinera (oba dzieła publikowano potem we wszystkich wydaniach Szulchan Aruch z komentarzami); trzecią, poświęconą Choszen ha-Miszpat – w Hamburgu w 1692 (z uzupełnieniami C.H. Aszkenazego); czwartą, poświęconą Ewen ha-Ezer w całości, z tekstem komentowanego dzieła – w Żółkwi w 1754. (Por. też Złotej Róży synagoga we Lwowie)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand