Trzy Tygodnie Żałoby

zob. Be(j)n ha-Mecarim; oraz w: żałoba

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand