Trunk Izrael Joszua z Kutna

(1820 Płock – 1893 Kutno) – rabin; pradziadek Jechiela Izajasza T. Już w młodości zdobył sławę wielkiego talmudysty. Był rabinem kolejno w: Szreńsku (do 1840), Gąbinie (od 1847), Warce (od 1850), Pułtusku (do 1853) oraz w Kutnie (od 1861). Związany był z chasydami cadyka z Góry Kalwarii (por.: Alter Icchak Meir; Alterów rodzina). Po wystąpieniu C.H. Kaliszera poparł ruch Chibat Syjon. W 1886 przebywał w Palestynie. Należał do rabinów, którzy zezwolili na prace polowe w roku szabatowym. Był cieszącym się autorytetem znawcą halachy i autorem kilku dzieł: komentarza Jeszuot Israel (hebr., Ocalenie Izraela, 1870) do Choszen Miszpat; nowel talmudycznych Jeszuot Malko (1927–1939); komentarza Jawin daat (1932) do Jore Dea, połączonego z responsami. Jego syn, Izaak Juda T. (1879–1939), był jednym z przywódców Mizrachi w Polsce, a pod koniec życia – Poalej Agudat Israel, robotniczej przybudówki Agudy.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand