Trockenheim Jakub (Jankiel)

(1881 Warszawa – ?) – kupiec, polityk ortodok., senator RP, od 1915 członek egzekutywy Agudat Israel w Polsce. W 1919 został radnym m.st. Warszawy oraz członkiem Tymczasowej Rady Miejskiej. W 1927-1931 był wiceprzew. Rady Gminy Żydowskiej w Warszawie, później – jej członkiem. Mianowany senatorem IV kadencji Senatu RP przez prezydenta I. Mościckiego, zajmował to stanowisko także w okresie następnych kadencji, do 1939. W 1936 został powołany na członka Zarządu Komisarycznego Gminy Żydowskiej w Warszawie. Wszedł do egzekutywy Komitetu Społecznego dla Spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej w Warszawie, który powstał 1 IX 1939. Później przedostał się do Wilna, skąd jednak powrócił do Warszawy, by aktywnie włączyć się do działalności społecznej w getcie. Pracował na rzecz pomocy ubogim; zakładał kuchnie żywiące studentów nielegalnych jesziw, organizował wsparcie dla rabinów. Pisał w języku jidysz pamiętniki, które się nie zachowały. Według innej wersji wydarzeń, po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną, został aresztowany przez NKWD. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem