Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym Dzieciom i Sierotom Żydowskim „Talmud Tora de-Szar ha-Barzel”

zob. w: talmud-tora

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand