Towarzystwo „Krakowski Teatr Żydowski”

zw. też Towarzystwem Krakowskiego Teatru Żydowskiego bądź Żydowskim Towarzystwem Teatralnym – stowarzyszenie społeczne działające w Krakowie w 1926-1939, które stawiało sobie za cel utrzymywanie stałego żydowskiego (tj. grającego w j. jid.) zespołu teatralnego oraz propagandę sztuki dramatycznej. Jego działalność finansowana była ze składek członków i z niewielkiej subwencji magistratu; opierała się głównie na komisjach: Artystycznej (współpracującej z dyrektorami sceny stałej), Organizacyjnej i Finansowej. Przewodniczącymi T."K.T.Ż.” byli: Szalom Freund (do 1935) i M. Kanfer (do 1939). Ambitne plany stowarzyszenia weryfikowała znikomość zainteresowania teatrem żydowskim. Nie udało się wznieść odpowiadającego zamierzeniom gmachu teatralnego ani też utrzymać stałego zespołu, grającego ambitny repertuar. Nie był on w stanie utrzymać się nawet przez cały jeden sezon, jak to miało miejsce podczas prób utworzenia stałej sceny w 1926-1927 pod dyrekcją J. Turkowa; w 1927-1928 pod dyrekcją A. Morewskiego; w 1932-1933 pod dyrekcją Mojżesza Lipmanna; w 1933 pod dyrekcją Menachema Rubina. Poza tym, na scenie T."K.T.Ż.” występowały też gościnne różne zespoły, w tym najlepszych aktorów i teatrów żyd. w Polsce (m.in. Wilner Trupe, Warszewer Jidiszer Kunst-Teater). Wobec niemożności utrzymania stałego zespołu repertuarowego, po kilku latach zabiegów, w 1935 utworzono Studio Dramatyczne pod kierunkiem reżysera, Marka Katza. Od 1936 T."K.T.Ż.” posiadało drugą salę, w której występowało wspomniane Studio oraz organizowano inne imprezy kameralne bądź spotkania miłośników teatru.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand