Towarzystwo Akademickie „Zjednoczenie”

stowarzyszenie młodzieży studenckiej, związane z programem asymilacji; powstało we Lwowie z inicjatywy N. Loewensteina w 1907, z Sekcji Akademickiej Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. B. Goldmana, po zdominowaniu przez syjonistów Towarzystwa Rygoryzantów. W założeniu, miało ono jednoczyć (stąd nazwa) wszystkich studentów pochodzenia żydowskiego, działających w różnego rodzaju organizacjach politycznych i społecznych, oraz jednoczyć ich ze społeczeństwem polskim. Wyrazem tej idei była inicjatywa budowy II Domu Akademickiego we Lwowie dla studentów różnych wyznań (głównym fundatorem był Jakub Herman). Towarzystwo miało oddziały terenowe na terenie Galicji. Włączało się w działalność patriotyczną przed i podczas I wojny światowej (wielu jego członków walczyło w Legionach Polskich; licznych aresztowały władze austriackie za protesty przeciw oderwaniu Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego). T.A."Z.” prowadziło ożywioną działalność odczytową; działało przy nim Koło Artystyczno-Literackie; wydawało czasopismo – początkowo „Jedność”, a następnie tygodnik „Zjednoczenie” (do 1914 miesięcznik, redagowany przez komitet z A. Peretzem na czele; później – w 1917 – wznowiony pod redaktora Emila Späta, Ludwika Rubla, M. Karniola). Na przełomie 1912/1913 przy T.A."Z.” powstała nielegalna organizacja niepodległościowa, pod nazwą Związek Kół Polskiej Młodzieży Szkół Średnich im. Berka Joselewicza, kierowana przez własny Zarząd Główny; miała ona swe koła w wielu miejscowościach galicyjskich. W 1914 T.A."Z.” założyło i wyekwipowało tzw. międzywyznaniową Drużynę Skautową im. Berka Joselewicza. W 1924 T.A."Z.” połączyło się z warszawskim Związkiem Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”, tworząc Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem