„Tog, Der”

(jid., Dzień) – 1. dziennik w języku jidysz, wydawany w Krakowie i Lwowie w 1909-1914, redagowany przez J. Kreppela. Pismo było bliskie orientacji syjonistycznej (por.: syjonizm; syjonizm na ziemiach polskich); 2. demokratyczne pismo, założone w Wilnie podczas I wojny światowej, ukazujące się do 19 IX 1939; początkowo (od 31 I 1916 do 7 II 1919) wychodziło pod nazwą „Lecte Najes”.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand