Tochacha

(hebr., Skarcenie, Napomnienie; jid. Tojcheche, Tojchocho) – dwa rozdziały z Pięcioksięgu: 1. rozdział 26 Księgi Kapłańskiej; 2. rozdział 28 Księgi Powtórzonego Prawa. Zawierają one podsumowanie aktu Przymierza Boga z Izraelitami (Przymierze z Bogiem), a przede wszystkim straszliwe groźby kar, jakie mają spaść na ten lud, gdyby porzucił nadaną mu Torę (por. mat(t)an Tora). Z odczytywaniem tych rozdziałów wiążą się odrębne zwyczaje. Czytający sam siebie wywołuje do spełnienia tego obowiązku i recytuje tekst półgłosem. (Por.: baal kore; Tory czytanie)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand