Tobiasz

(hebr. Towij(j)a, Tobi = Bóg jest dobry) – imiona bohaterów apokryficznej Księgi Tobiasza (apokryfy i pseudoepigrafy), syna i ojca, którzy pochodzili z plemienia Neftalego i – za panowania króla Salmanassara V (VIII w. p.n.e.) – zostali deportowani z Galilei do Niniwy. Zgodnie z opowieścią zawartą we wspomnianej Księdze, ojciec spełniał dobre uczynki, grzebiąc zmarłych Żydów, mordowanych przez Asyryjczyków. Utrata przez niego wzroku stała się przyczyną nieporozumień rodzinnych i niedostatku. Młody T. został wysłany w podróż, by odebrać należne ojcu pieniądze. Za towarzysza w swej drodze miał archanioła Rafaela. Jego opieka i pomoc sprawiły, że młodzieniec cało wychodził ze wszystkich opresji i przywiózł ojcu lek, przywracający wzrok, a sobie – żonę. Po opuszczeniu Niniwy żył w szczęściu i dostatku. (Zob. też Tobiadzi)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand