Tiszri

tiszre(j) (hebr.; jid. tiszre) – siódmy miesiąc kalendarza żydowskiego, licząc od nisan lub pierwszy, licząc od święta Rosz ha-Szana, przypadający na wrzesień-październik; ma 30 dni. Pierwszego dnia tego miesiąca obchodzi się Nowy Rok, trzeciego – Post Gedaliasza, dziesiątego – Jom Kipur, piętnastego – Sukot, dwudziestego drugiego – Szmini Aceret, dwudziestego trzeciego – Simchat Tora.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand