Tiktinski Samuel ben Chaim

(?-1835 Mir?) – kupiec, uczony talmudysta; ojciec Abrahama T. i Chaima Judy Lejba T. W 1815 skupił wokół siebie grupę uczniów, zapoczątkowując tym samym istnienie jesziwy w Mirze, która w przyszłości miała się stać jedną z najbardziej poważanych uczelni talmudycznej na Litwie. Fundator i założyciel uczelni; z własnej kieszeni łożył na utrzymanie studentów. Od 1823 trudy administracji i utrzymania jesziwy scedował na swego syna, Abrahama.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand