Tiktin Salomon

(1791 Częstochowa – 1843 Wrocław) – rabin; syn Abrahama ben Gedalii T.; ojciec Gedalii T. Po ojcu objął stanowiska nacz. rabina Wrocławia i Królewskiego Rabina Ziemskiego (Königlicher Landsrabbiner) Śląska. Był przywódcą ortodoksji, zwalczającej reformę judaizmu (por. judaizm reformowany). W 1836 zakazał druku pracy Mojżesza Bruecka Reform des Judentums (ukazała się ostatecznie w 1848). Przez wiele lat stawiał opór przeciwko mianowaniu A. Geigera rabinem wrocławskim i daj(j)anem (wydał dwa pamflety przeciwko niemu, jako zagrożeniu dla całego judaizmu). W tym starciu – wraz z synem, Gedalią – korzystał z pomocy konserwatywnej pruskiej biurokracji oraz wsparcia ortodoksyjnego większości tamtejszej gminy żydowskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand