Tewul Jom

(hebr., Osoba, która dokonała kąpieli oczyszczającej) – jedenasty traktat szóstego porządku Miszny (Tohorot), liczący 4 rozdziały. Dotyczy statusu osoby, która – będąc nieczystą (czystość rytualna) – dokonała kąpieli oczyszczającej (por. mykwa) oraz czynności, jakich tego dnia do zachodu słońca, może się podejmować (do tego czasu pozostaje ona szeni le-tuma, tzn. „nieczysta rytualnie drugiego stopnia”); podano w nim też przepisy odnoszące się do rzeczy przez nią dotkniętych. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się tylko w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand