„Teater Jedijes - Wiadomości Teatralne”

czasopismo teatralne, wydawane w języku jidysz i polskim w Krakowie od 1 III 1927 (w bibliotekach polskich zachował się tylko jeden jego numer); organ Towarzystwa „Krakowski Teatr Żydowski”, przygotowywany przez jego Komisję Artystyczną, pod redakcją L. Feinera. Zadaniem pisma było rozbudzenie zainteresowań teatrem żydowskim, zwłaszcza inteligencji posługującej się językiem polskim. Zawierało m.in. program teatralny. Jego nakład sięgał 1 tys. egzemplarzy w małym formacie (sprzedawano go podczas spektakli). W pierwszym numerze planowano wprowadzić ilustracje, lecz nie wiadomo, czy do tego doszło.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand