Taubes Aaron Mosze ben Jaakow

(1787 Lwów – 1852 Jassy) – rabin; uczeń J. Ornsteina. Początkowo był rabinem w Śniatyniu, a od 1841 – w Jassach. W Rumunii zdobył pozycję jednego z najbardziej poważanych autorytetów, do którego zwracali się z problemami halachicznymi nawet bardzo znani rabini. Wydał m.in.: zbiór responsów Tosafot Reem (1855), uporządkowany według czterech części Szulchan Aruch; zbiór nowel talmudycznych, not i komentarzy Karne(j) Reem (1864), które weszły do wzorowych edycji Talmudu, wydanych przez wileńską oficynę Rommów. Potomkowie T. odgrywali ważną rolę wśród rabinów rumuńskich.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand