Taubes-Sens Zygmunt

(Simche; Symcha), pseud. Szem Tow (1868 Pohorylce – 1942 Lwów) – pedagog, historyk, literat. Pochodził z rodziny o tradycjach rabinackich. Jego krewnym był Aaron Mosze ben Jaakow Taubec (1787-1852), znakomity talmudysta, prominentny rabin rumuński, którego dzieło kontynuowali syn, Szmuel, i wnuk, Szalom. T.-S. wcześnie związał się z galicyjskim ruchem protosyjonistycznym; uczestniczył w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie Mikra Kodesz. Studiował filozofię w Berlinie (1896), Heidelbergu, Wiedniu i Lwowie (wydział filozoficzny ukończył w 1906). W 1901 reskryptem Rady Krajowej Szkolnej został mianowany nauczycielem religii mojżeszowej (taż zatwierdziła go jako rzeczywistego nauczyciela i c.k. profesora w 1914). W 1907 zdał uniwersytecki egzamin na nauczyciela w gimnazjach i szkołach realnych. Uczył religii w lwowskich szkołach średnich oraz religii, języka hebrajskiego i innych przedmiotów w Szkole Izraelickiej im. T. Czackiego. Był członkiem Lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. W 1932 przeszedł w stan spoczynku. T.-S. odgrywał ważną rolę w kulturalnym życiu Lwowa. Wraz z S.W. Gutmanem był inicjatorem założenia Koła Naukowego Żydowskiego (1903-1905), skupiającego młodych uczonych, zajmujących się judaistyką. Działał także w środowisku lwowskim Gminnej Synagogi Postępowej. Opublikował w formie książkowej: – wraz z S. Mendlem – Elementarz hebrajski (1893); Legendy żydowskie: 1. Seria z Talmudu i Midraszu, wydanie dla młodzieży (1905); Sen nocy noworocznej i inne opowieści żydowskie (1910; wyd. 2. – Seria 2. Złotej legendy żydowskiej, 1931); Złota legenda żydowska (1928); Mocarz ducha (1934) – o Rabim Akiwie; Płonące serce (1932) – o Jehudzie ha-Lewim; oraz Płomienie „Szalhewetjah” (1934) – szkice z historii Żydów. Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. z miesięcznikiem „Moriah”. Zginął zamordowany przez Niemców we Lwowie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand