Tauber Majer

(1880 Pleśniany, woj. tarnopolskie – 1942 Treblinka) – doktor filozofii, pedagog. Ukończył gimnazjum we Lwowie i wydział filozoficzny uniwersytetu wiedeńskiego. W czasie I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Następnie osiadł w Warszawie. Był dyrektorem Państwowego Seminarium dla Nauczycieli Religii Mojżeszowej. Jest autorem kilku podręczników i książek dla młodzieży, wydanych w języku hebrajskim i polskim. Wykładał metodykę nauk judaistycznych w Instytucie Nauk Judaistycznych. Poza tym był czynny na niwie społecznej, m.in. jako prezes CENTOS-u, honorowy członek Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego, oraz w Towarzystwie Krzewienia Teatru Hebrajskiego i B'nei B'rith. Na początku okupacji został aresztowany wraz z dyrektorami polskich gimnazjów. Po zwolnieniu przebywał w getcie warszawskim, gdzie współpracował z hebrajskimi organizacjami kulturalnymi. Padł ofiarą pierwszej akcji likwidacyjnej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand