Targum Szeni

(hebr., Drugi Targum; Drugi Przekład) – midraszowa parafraza Księgi Estery (znacznie bardziej swobodna niż wszystkie inne targumy; zob. też midrasz), napisana w języku aramejskim, ze sporą domieszką słów greckich w końcu VII lub na pocz. VIII w., o czym świadczą pojawiające się w niej motywy z Koranu (według innej wersji datacji, powstała między rokiem 500 a 1000 n.e.). W tekście T.Sz. wykorzystano źródła palestyńskie i babilońskie, równocześnie jednak jego autor (bądź autorzy) wykazywał się twórczą wyobraźnią; komentując tekst, dorzucał do niego całe wątki (np. wspominając tron Ahaswerusa opisywał tron Salomona), a także dodając dialogi między postaciami, wkładając w usta poszczególnych postaci ułożone przez siebie modlitwy. Był to utwór bardzo popularny i wielokrotnie wspominany w innych tekstach.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem