Tancman Abraham Izaak

(1857 Warszawa – 1906 Nowy Jork) – aktor komediowy. Pochodził z rodziny kupieckiej. Wychowywany był w sposób tradycyjny; najpierw ukończył cheder, a potem uczył się w jesziwie. U prywatnego korepetytora pobierał lekcje przedmiotów świeckich. Za namową Abrahama Szlifersztejna wstąpił do teatru amatorskiego (1877), z którym – jako sufler – ruszył na tournée po prowincji. Dwa lata później podjął współpracę z grupą I. Grodnera. Pierwszy swój występ aktorski miał w Zamościu w 1879, kiedy to zastąpił N.M. Szajkiewicza w sztuce Bal-tszuwe (jid., Pokutnik); zyskał wielką popularność. Potem występował w Warszawie, Łodzi i innych miastach.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand