Taanit

(hebr., Umartwienie; Post); Taanij(j)ot (l.mn., hebr., Umartwienia; Posty) – dziewiąty traktat drugiego porządku Miszny (Moed), liczący 4 rozdziały. Zawiera przepisy związane z rozmaitymi postami: ogłaszanymi publ. w związku z klęską suszy, epidemią lub zbrojną inwazją nieprzyjaciela (1 Krl 8,35-39) oraz z Sziwa Asar be-Tam(m)uz, Tisza be-AwJom Kipur. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w TB, TJ oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand