T(e)rumot

(hebr., Dary; Ofiary [część zboża wydzielona dla kapłanów]) – szósty traktat pierwszego porządku Miszny (Zeraim), liczący 5 rozdziałów. Rozwija przepisy zawarte w Księdze Liczb (18,8-25) i Księdze Powtórzonego Prawa (18,4), dotyczące pobierania i składania dziesięcin dla kapłanów i lewitów; zawiera też informacje nt. sposobów zużywania płodów, pochodzących z tych podatków. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w TB, TJ oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand