T(e)mura

(hebr., Zamiana; Wymiana; Równowartość) – szósty traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), liczący 7 rozdziałów. Wiąże się bezpośrednio z poprzedzającym go traktatem Arachin. Dotyczy dokonywania zamiany zwierząt i pieniędzy, przeznaczonych na ofiarę w Świątyni Jerozolimskiej (Kpł 27,9-10, 32-33). Zawiera rozważania na ten tego, kto i w jakich sytuacjach może dokonywać zamiany, co na co może zostać zamienione, jak należy postąpić z potomstwem zwierzęcia złożonego w ofierze itp. Omówiono w nim też inne kwestie związane zarówno ze składaniem ofiar indywidualnych, jak i przez całą społeczność. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w TB oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand