Szymon ben Lakisz

nazywany w TB Resz Lakisz (ok. 200 Seforis – ok. 275) – amoraita palestyński; szwagier Jochanana ben Napachy. W młodości występował jako gladiator na arenach cyrków rzymskich, a nawet trudnił się rozbojem i przewodził bandzie rzezimieszków. Jego siła była źródłem wielu opowieści i legend. Po spotkaniu z Jochananem ben Napachą, z którym się zaprzyjaźnił, i na jego wezwanie („swoją siłę winieneś spożytkować dla Tory”), całkowicie poświęcił się studiom. Uczył się pod jego kierunkiem w Seforis; za żonę pojął siostrę swego przyjaciela i mistrza. Wkrótce zdobył sławę wybitnego uczonego w dziedzinie halachy. Często kwestionował decyzje szwagra podejmowane w tej sferze. Dysputy obu uczonych są podstawą argumentacji w wielu partiach TJ, a niejednokrotnie ostatecznie przeważało w nich zdanie Sz. ben L. Kiedy Jochanan założył akademię talmudyczną w Tyberiadzie, Sz. ben L. pozostał przy nim. Przyjaciel bardzo rozpaczał po jego śmierci. W swym nauczaniu Sz. ben L. centralne miejsce w życiu człowieka wyznaczył nakazowi studiowania Tory; a w sferze życia społecznego – nauczaniu dzieci. Jego postać jest setki razy przywoływana w Talmudzie, tak w kwestiach dotyczących halachy, jak i w hag(g)adzie (podobnie, jak w życiu – najczęściej w towarzystwie Jochanana).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand