Szwuot

(l.mn., hebr., Przysięgi) – szósty traktat czwartego porządku Miszny (Nezikin), liczący 8 rozdziałów. Poświęcony jest różnego rodzaju przysięgom, składanym zarówno w sądzie, jak i poza nim, oraz mimowolnemu łamaniu przepisów religijnych, związanych z nieczystością rytualną (czystość rytualna) i składaniem ofiar przebłagalnych (Kpł 5,1-13,20-26; Lb 30,3). Omówiono w nim także prawa związane z powierzaniem różnych przedmiotów w depozyt (Wj 22,6-10). W traktacie tym również jest mowa o poście indywidualnym (hebr. taanit jachid), jakiego należy przestrzegać w rocznicę śmierci najbliższych (por. posty). Komentarze i uzupełnienia do Sz. znajdują się w TB, TJ oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand