Szwue, Di

(jid., Przysięga; hebr. Szwua) – 1. tytuł jednej z najpopularniejszych pieśni żyd. ruchu robotniczego; nieformalny hymn Bundu. Jej geneza i tytuł łączą się z przysięgą religijną, złożoną przez tkaczy tałesów, strajkujących w 1892 w Kołomyi. Pod wrażeniem wydarzeń, powstała jej pierwsza wersja, stworzona przez anonimowego autora. Drugą, w 1902 w Paryżu opracował – powracając do podejmowania tematyki żyd. pod wpływem kontaktów z emigrantami z Rosji – Sz. An-Ski, od 1904 stale już piszący w języku jidysz; 2. tytuł sztuki J. Gordina.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand