Szuszan Purim

Purim Szuszan (hebr., Purim Suzański; jid. Szuszn-Purim) – piętnasty dzień adar, przypominający, że zgodnie z tradycją biblijną, Żydzi mieszkający w Suzie (hebr. Szuszan) czternastego adar jeszcze walczyli z wrogami i dopiero następnego dnia mogli uczcić zwycięstwo (Est 9,13-18). Mężowie uczeni w Prawie postanowili więc, że żydowscy mieszkańcy osiedli nieobwałowanych, będą święcić czternasty dzień adar, natomiast mieszkańcy miast, które w czasach Jozuego były otoczone murami – będą obchodzić Purim piętnastego adar, podobnie jak mieszkańcy Suzy. Tradycję tę zachowano do dziś w Izraelu i dlatego w Jerozolimie, która w czasach Jozuego była otoczona murem, Purim obchodzi się piętnastego adar, a w Tel-Awiwie – mieście nieobwałowanym – czternastego dnia tego miesiąca. Sytuacja taka stwarza liczne problemy halachiczne, np. dotyczące osób, które żyją w jednym mieście, ale podczas święta Purim zdarzy im się przebywać w drugim.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand