Sztock Szperber Berł (Dow)

Sadan Dow (1902 Brody – 1989 Jerozolima) – uczony, pisarz, poeta, tłumacz, historyk literatury. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne, a potem ukończył gimnazjum we Lwowie. W okresie I wojny światowej przystąpił do ruchu He-Chaluc, a następnie był wydawcą jego organu, „He-Atid” (hebr., Przyszłość). Współpracował też z lwowską „Chwilą”. W 1925, jako chaluc, wyemigrował do Palestyny. W 1927 wszedł w skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Dawar” (hebr., Słowo). W 1927 został wysłany do Niemiec jako emisariusz He-Chaluc; wykorzystał ten czas na dokształcanie się. Po powrocie przez pewien czas był nauczycielem, a od 1933 ponownie wchodził w skład redakcji „Dawar” (m.in. jako wydawca dodatku literackiego tego pisma). W 1952-1963 był pierwszym profesorem literatury jidusz na UH; a w 1965-1970 – literatury hebrajskiej na uniwersytecie w Tel Awiwie. Od 1965 członek Izraelskiej Akademii Nauk. Napisał przeszło 60 książek, a jego twórczość obejmuje własne prace literackie i autobiograficzno-wspomnieniowe, przede wszystkim bardzo ciekawe studia, dotyczące prozy, poezji, lingwistyki i folkloru żydowskiego. Głównym przedmiotem zainteresowań Sz. była nowożytytna literatura żydowska. Uważał, że jej początki sięgają okresu po powstaniu Chmielnickiego. Traktował ją też jako immanentną całość, składającą się z trzech złączonych ze sobą członów: hebrajskiego, jidysz i twórczości w językach europejskich. Sz., jako pierwszy, stosował w krytyce literackiej nowoczesne narzędzia, w tym psychoanalizę.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem