Sztaffel (Staffel) Izrael Abraham

(1814 Warszawa – 1884 tamże) – zegarmistrz, wynalazca. Ukończył szkołę elementarną, a następnie uczył się u zegarmistrza. Od 1833 prowadził w Warszawie własny warsztat. Za skonstruowanie „maszyny rachunkowej do czterech działań arytmetycznych” otrzymał medal na wystawie w Warszawie (1845), nagrodę cara w postaci 1,5 tys. rs (1847), medal I klasy na świat. wystawie w Londynie (1851). Tam też, przed królową Wiktorią, zaprezentował „probierz do oznaczania składu ilościowego aliażów w drogich metalach”. Otrzymał nagrodę za kieszonkową maszynę liczącą („liczebnik kieszonkowy”) na wystawie w Warszawie (1858). Sz. był również autorem wielu in. wynalazków, za które otrzymał liczne nagrody (skonstruował m.in. przyrządy do: niszczenia szarańczy, kontroli kursu dorożek, a także wiatrowskaz i inne). Jego urządzenia znajdowały praktyczne zastosowanie; np. wentylator heliosowy, został zamontowany na Zamku Królewskim w Warszawie, a także w byłym Instytucie Szlacheckim oraz w szpitalu Św. Ducha; specjalna machina, ułatwiająca produkcję marek pocztowych przez lata pracowała w siedzibie byłej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Sz. był członkiem korespondentem Paryskiego Towarzystwa Nauk Przemysłowych, Sztuk i Nauk Wyzwolonych.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand