Szragaj Szlomo Zalman

(1899 Gorzkowice – ?) – działacz ruchu Mizrachi, polityk izraelski. Pochodził z rodziny chasydzkiej. Był twórcą młodzieżowej organizacji religijnej syjonistów Ceirej Mizrachi (później przekształconej w Ha-Poel ha-Mizrachi) oraz ich pierwszego ośrodka hachszary w Częstochowie. Członek KC Światowej Organizacji Mizrachi i Komitetu Wykonawczego Ha-Poel ha-Mizrachi oraz uczestnik Światowych Kongresów Syjonistycznych (od 1927) i członek Komitetu Akcji Syjonistycznej. W 1924 wyemigrował do Palestyny. Od 1929 był członkiem Komitetu Narodowego (hebr. Waad Leumi) i szefem jego Wydziału Prasy i Informacji. W 1946 został wybrany do London Executive Agencji Żydowskiej. W 1947 przebywał w Polsce z misją pozyskania poparcia rządu polskiego dla powstania Państwa Izrael. W 1954-1967 kierował wydziałem do spraw alij(j)i Agencji Żydowskiej. Był jednym z ideologów ruchu Tora wa-Awoda oraz autorem kilku książek, m.in.: T(e)humim (hebr., Otchłanie, 1951); Chazon we-hagszama (hebr., Wizja i urzeczywistnienie, 1956); Paame(j) geul(l)a (hebr., Czasy wyzwolenia, 1962-1963).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand