Szor Salomon ben Elisza z Rohatyna

od czasu chrztu w 1759 – Franciszek Łukasz Wołowski (1732 Rohatyn – ?) – frankista; brat Jehudy Sz., Natana Sz. i Icchaka Sz. Utrzymywał bliskie stosunki z sabatajczykami czeskimi i niemieckimi, m.in. z synami J. Eibe(n)schütza – Jonasem Wolfem i Mordechajem. J. Frank często posyłał go z różnymi misjami za granicę, m.in. do Pragi, Niemiec, Moskwy, Smoleńska. Sz. prowadził też w jego imieniu rokowania z Nikołajem Wasiliewiczem Repninem, konsulem rosyjskim w Warszawie, w sprawie ewentualnego przejścia frankistów z katolicyzmu na prawosławie, w zamian za uwolnienie Franka z klasztoru na Jasnej Górze. Był jednym z sygnatariuszy Czerwonego listu.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand