Szor Jehuda ben Elisza z Rohatyna

od czasu chrztu w 1759 – Jan Wołowski (XVIII w.) – członek mesjańskiej chewry J. Franka; brat Natana Sz., Salomona Sz. i Icchaka Sz. W 1768 został wysłany przez Franka z poselstwem do Żydów morawskich. Jako jeden z nielicznych, towarzyszył Frankowi podczas oblężenia Jasnej Góry przez wojska rosyjskie w 1769-1772. Był powiernikiem ostatnich nauk Franka, które następnie przekazywał pozostałym frankistom.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand