Szomrej Szabes

(jid.; hebr. Szomre(j) Szabat = Strażnicy Szabatu) lub Szomrej Umazhirej Szabes (jid.; hebr. Szomre(j) u-Mazhire(j) Szabat = Strażnicy i Przestrzegający Szabatu) – nazwa stowarzyszeń religijnych (bractw), zajmujących się propagowaniem i obroną święcenia szabatu, jako jednej z podstaw judaizmu. Zyskały one na znaczeniu, wraz z laicyzacją kultury żydowskiej, zwłaszcza w XX w. Ten rodzaj bractw został zaktywizowany w okr. międzywojennym przez środowiska ortodok. i Agudę. W 1926 rabinat warsz. zlecił tej organizacji, by: 1. zwróciła się do władz szkolnych z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie cotygodniowych odczytów w szkołach o ochronie soboty; 2. wezwała kobiety żyd. do bojkotu sklepów, otwartych w szabas; 3. sporządziła „czarne listy” osób i instytucji, które nie podporządkowują się poleceniom Sz. Sz. W latach 20. XX w. w Warszawie członkowie Sz.Sz. staczali w soboty regularne bitwy z roznosicielami lewicowych gazet żydowskich. Jednak presja konieczności, zwłaszcza w kontekście przymusu odpoczynku niedzielnego, była zbyt wielka, przynajmniej w dużych miastach, by społeczność żydowska uległa naciskowi tego stowarzyszenia. W czasie wystąpień Sz.Sz. przeciw krawcom żydowskim w Pasażu Simonsa w Warszawie w 1937, przedstawiciele zwalczającego religię Bundu twierdzili, że ok. 5 tys. robotników żydowskich w Warszawie w soboty pracuje.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem