Sznipiszok (Sznipiszak)

1. nazwa żydowskiej części Wilna; 2. mityczne miasto, często pojawiające się w żydowskich dowcipach, podobnie jak Chełm.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand