Sznajder Mordechaj Becalel

zob. Schneider Mordechaj Becalel (1865-1941)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand