Szmot Raba

(hebr., Wielkie Słowa [Imiona]); Exodus Raba – homiletyczny midrasz do Księgi Wyjścia, będący częścią Midrasz Raba, składający się z 52 rozdziałów, które można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich (rozdz. 1-14) poświęcona jest homilet. interpretacji bibl. tekstu wiersz po wierszu, czasem także pojedynczym sformułowaniom, aż do Księgi Wyjścia 12,2 (w tym miejscu zaczyna się Mechilta Rabi Iszmael; por. midrasze halachiczne). Jej autor posługiwał się językiem hebrajskim misznaickim, z naleciałościami wczesnośredniowiecznymi; oraz – jako źródłami – TJ i TB, midraszami tanaickimi (tan(n)aici) i amoraickimi (amoraici), a także midraszami typu tanchuma. Druga część poświęcona jest rozdziałom 12-40 Księgi Wyjścia. Każdy rozdział poprzedza wstęp, a zakończenia kazań są podobne do stosowanych w D(e)warim Raba. Autor używa języka hebrajskiego misznaickiego, z domieszką galilejskiej odmiany języka aramejskiego, oraz wykorzystuje tanaickie midrasze i tylko z rzadka TB. Prawdopodobnie druga część Sz.R. powstała w IX w., zaś w XI w. kopista scalił dwa odrębne midrasze w jeden, po raz pierwszy cytowany przez Nachmanidesa w komentarzu do Pięcioksięgu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem