Szmot

(hebr., Imiona, Słowa; jid. Szmojs) – 1. hebrajska nazwa biblijna Księgi Wyjścia; 2. określenie starych, zużytych i nieużywanych już tekstów liturgicznych – rodałów, modlitewników, które – chroniąc przed profanacją – przechowywano w genizach synagog, by potem – zgodnie z tradycją – uroczyście pochować w ziemi (por. pogrzeb).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand