Szma Israel

(hebr., Słuchaj Izraelu; jid. Szma-Jisroel) – nazwa, a zarazem pierwsze słowa jednej z najważniejszych modlitw żydowskich „Słuchaj Izraelu! Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym!” (Pwt 6,4). Zgodnie z nakazem biblijnym (Pwt 6,7), jest ona integralną częścią modłów porannych (szacharit) i wieczornych (maariw); zwyczaj jej odmawiania nazywa się „czytaniem Szma” (hebr. kri'at Szma). Modlitwa składa się z trzech fragmentów Tory (Pwt 6,4-9; 11,13-21; Lb 15,37-41), zawierających nakazy, odnoszące się do filakteriów, mezuzycyces. Według przekazu Miszny, Sz.I. w takiej formie jak obecnie, odmawiano już w Świątyni Jerozolimskiej i była ona częścią kultu świątynnego. Po zburzeniu Świątyni (70 n.e.) modlitwa ta nadal była obecna w kulcie synagogalnym. Z biegiem czasu, Sz.I.szczególnie pierwszy jej wersstał się krótkim żydowskim wyznaniem wiary. Sz.I. jest pierwszą modlitwą, jakiej ojciec uczy dziecko, a także ostatnią, wypowiadaną przez umierającego na łożu śmierci. W modlitewnikach poprzedzają ją słowa El Melech Neeman (hebr., Bóg jest Królem Prawdziwym), które wypowiada się tylko podczas modlitwy indywidualnej. Wiele osób odmawia Sz.I. z zamkniętymi oczami i – dodatkowo – dla lepszej koncentracji zasłania je dłonią. (Zob. też modlitwa nocna)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand