Szloszet jeme(j) (ha-)hagbala

(hebr., dosł.: Trzy dni ograniczenia) – trzy dni w miesiącu siwan, bezpośrednio poprzedzające święto Szawuot; były już wspominane w Biblii (Wj 19,10-13). Upamiętniają trzy dni przygotowań przed otrzymaniem przez Mojżesza od Boga Dziesięciorga Przykazań na górze Synaj (por. mat(t)an Tora). Obecnie celebruje się je tylko w tych gminach żydowskich, w których zabronione jest zawieranie małżeństw podczas liczenia omeru. W czasie trwania owych dni, podobnie jak w Lag ba-Omer i w Rosz Chodesz, śluby są dozwolone. (Zob. też Jom ha-Mejuchas)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand