Szlomo ben Meir ha-Lewi z Karlina

zw. Szlomą z Karlina (1738-1792 Karlin) – cadyk, następca Aarona ben Jaakowa z Karlina. Uważany był za ukrytego „Mesjasza swego pokolenia” (hebr. Maszij(j)ach ha-dor). Nie zostawił pism, ale jego powiedzenia często cytowali inni cadycy. Niemal wszyscy późniejsi cadycy litewscy byli albo jego uczniami, albo uczniami jego uczniów. Do nich należał też jego następca, kolejny cadyk z Karlina, Aszer ben Aaron. (Zob. też chasydyzm polski)

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand