Szir ha-Szirim Zuta

(hebr., Mniejsza Pieśń nad pieśniami), zw. też Ag(g)ada Szir ha-szirim (hebr., Hagada [do] Pieśni nad pieśniami) – midrasz homiletyczny do Pieśni nad pieśniami. W przeciwieństwie do Szir ha-Szirim Raba nie jest on tak systematycznym wykładem tej księgi bibl., zawiera natomiast bardzo bogaty materiał hagadyczny, w tym także o charakterze mesjańskim (ten ostatni zapożyczony z Pirke(j) de-Rabi Eliezer). Manuskrypt Sz. ha-Sz.Z., wraz z midraszami do trzech dalszych megil(l)ot, został odkryty w Parmie i wydany (także wraz z nimi) przez S. Bubera w 1895, pt. Midrasz Zuta (dla odróżnienia od wyd. wcześniej Midrasz Raba). Sz. ha-Sz.Z. powstał prawdopodobnie w IX w. Nie znamy jednak jego kompletnej wersji, albowiem nie odnajdujemy w nim co najmniej kilku fragmentów cytowanych przez autorów średniowiecznych. Skłoniło to Bubera do przypuszczenia, że odnaleziony tekst został skrócony przez kopistę.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand