Szir ha-Szirim Raba

(hebr., Wielka Pieśń nad pieśniami); Midrasz Chazita (hebr., Midrasz „Widziałeś”; nazwa pochodzi od pierwszego słowa wersu 29 rozdziału 22 Księgi Przysłów, cytowanego na początku dzieła) – midrasz homiletyczny do biblijnej Pieśni nad pieśniami, podzielony – podobnie jak jej tekst – na osiem części. Zawiera systematyczny wykład dotyczący księgi biblijnej – wers po wersie, czasem słowo po słowie. Opiera się głównie na interpretacji Pieśni nad pieśniami, wypracowanej przez tan(n)aitów, której podstawą jest założenie, że tekst jest alegorycznym przedstawieniem dialogu Boga i ludu Izraela. Przy kompilowaniu Sz. ha-Sz.R. wykorzystano TJ, TB, Be-reszit Raba, Leviticus Raba, Pesikta de Raw-Kahana. Większość kazań słusznie została przypisana różnym tannaitom i amoraitom. Utwór powstał prawdopodobnie w Palestynie w VI w. i został spisany w klasycznym języku hebrajskim, z domieszką galilejskiego języka aramejskiego, oraz zawiera wiele słów greckich. Sz. ha-Sz.R. był wydany i komentowany wraz z in. tekstami, a samodzielnie po raz pierwszy – przez B. Etelsona (Warszawa 1876).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem