Szewa b(e)rachot

(hebr., Siedem błogosławieństw), nazywanych Birchot nes(s)uin (hebr., Błogosławieństwa ślubne) lub Birchot chatanim (hebr., Błogosławieństwa pana młodego) – błogosławieństwa odmawiane nad kielichem wina w obecności przynajmniej dziesięciu dorosłych mężczyzn (minjan; niekiedy, w ostateczności – w obecności trzech mężczyzn), podczas ceremonii ślubnej (ślub) oraz uczty weselnej. Zostały one odnotowane już w Talmudzie (traktat Ketubot), pn. Birkat chatanim. Ponieważ większość z nich nie ma formy charakterystycznej dla błogosławieństwa w judaizmie, w związku z tym ich rola i znaczenie były drobiazgowo wyjaśniane w literaturze rabinicznej. Najważniejsze dla rozwiązania tego problemu były ustalenia Rasziego. Niegdyś błogosławieństwa te odmawiano w domu pana młodego, a Błogosławieństwa zaręczynowew domu panny młodej. Sz.b. składają się z błogosławieństw: nad winem; trzech sławiących Boga – Twórcę Wszechrzeczy, człowieka oraz mężczyznę i kobietę; głoszącego radość z przywrócenia Syjonu; wyrażającego radość pierwszych ludzi w raju; składającego dzięki Bogu, Twórcy radości pana młodego z oblubienicą. Po ślubie odmawia się je przy każdym posiłku przez siedem kolejnych dni (prócz szabatu; a w wypadku małżeństwa wdowy i wdowca – tylko pierwszego dnia po ślubie), jeśli przy wspólnym stole pojawia się człowiek, który nie był obecny podczas recytacji tych błogosławieństw przy zawieraniu małżeństwa. Kończy je błogosławieństwo nad kielichem wina, z którego piją młodzi małżonkowie i osoba recytująca błogosławieństwo. W tradycji aszkenazyjskiej, ceremonia ślubna kończy się odmówieniem siódmego błogosławieństwa i stłuczeniem kielicha, co ma przypominać Dzieciom Izraela o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej. Podczas odmawiania błogosławieństw zebrani goście siedzą. W tradycji sefardyjskiej, niektórzy odmawiają jeszcze fragment Psalmu 137(5-6): „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość”. Podczas ceremonii goście stoją (ale siedzą, kiedy błogosławieństwa powtarzane są w trakcie przyjęcia weselnego).

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand