Szereszowski (Szereszewski) Rafał (Rafael)

(1869 Warszawa – 1948 Nowy Jork) – finansista, przemysłowiec, działacz społeczny. Był synem Dawida Mosze Sz. (1844-1915), który do 1890 był kupcem łokciowym, specjalizującym się w sprowadzaniu odzieży z Rosji; w 1864 otworzył bank, udzielający pożyczek na skredytowanie produkcji przemysłowej (uniknął ruiny w okresie I wojny światowej). Sz., wraz z bratem, Michałem, rozwinął interes ojca. Ich firma stała się popularną i jedną z najważniejszych prywatnych instytucji kredytowych w Polsce. Miała ona wiele korzystnych lokat zarówno na rynku nieruchomości (m.in. lasy), jak i w przemyśle cukrowniczym, chemicznym i włókienniczym. Sz. wchodził też w skład zarządu spółki akcyjnej Kijewski, Scholtze i Sp. oraz cukrowni „Chełmica” i „Mała Wieś”. Poza tym pełnił wiele ważnych funkcji w życiu społ. kraju, m.in. był: przez sześć kadencji radnym m.st. Warszawy (od 1916), działaczem Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1920), członkiem senatu RP (1922-1927), radcą Izby Przemysłowo-Handlowej. Równocześnie był bardzo aktywny w życiu społeczności żydowskiej, zasiadając we władzach, m.in.: jako prezes Centrali Związku Kupców, CEKABE, CENTOS-u, ORT-u, Towarzystwa Dostarczania Pracy Żydom, oraz członek zarządu Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych (por. Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie). Był też członkiem warszawskiej loży B'nei B'rith. Uchodził za jednego z najzamożniejszych ludzi w Polsce, a zarazem bardzo zaangażowanego w sprawy żydowskie. 1 IX 1939 wszedł w skład egzekutywy Komitetu Społecznego do Spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej w Warszawie. Później zdołał przedostać się na Zachód. Ostatecznie osiadł w Nowym Jorku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem