Sze-hechejanu

(hebr., [Ty] który zachowałeś nas przy życiu; jid. Szehechijonu lub Szehechejonu) – nazwa jednego z częściej wypowiadanych błogosławieństw, wyrażającego wdzięczność Bogu, że pozwolił dożyć, aż do chwili obecnej. Oficjalnie wypowiada się je siedemnaście razy do roku, np. podczas ceremonii Kid(d)usz z okazji świąt Pesach, Szawuot, Sukot, Szmini Aceret i Rosz ha-Szana. Sze-h. jest również bardzo osobistą modlitwą; odmawia ją każdy, komu przydarzyło się coś radosnego lub niezwykłego: urodziło się dziecko; spotkał krewnego, którego nie widział od 25 lat; kupił nowy dom; dziecko ukończyło naukę w szkole. Błogosławieństwo to wypowiada się także przed wypełnieniem po raz pierwszy w nowym roku jakiejś micwy, a także kosztując po raz pierwszy w sezonie nowych owoców.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand