Szania Szachnowicz z Bełza

(XV/XVI w.) – celnik królewski na Rusi Czerwonej i na Wołyniu. Od 1484, wraz z kilkoma wspólnikami, dzierżawił komorę celną w Bełzie. Wkrótce usamodzielnił się i został jedynym celnikiem bełskim do 1487, tj. do czasu, gdy król Kazimierz Jagiellończyk przekazał w arendę komorę celną bratu Sz., Joskowi. W tym samym roku Josko, wraz z niewymienionymi z imienia braćmi, wśród których był zapewne Sz., a także z dwoma innymi Żydami brzeskimi, podpisali z królem umowę na przekazanie im w dzierżawę komór celnych we Włodzimierzu Wołyńskim, Litowyżu i Przemyślu. W 1493 Jan Olbracht nakazał Joskowi, by przekazał cło hrubieszowskie swemu młodszemu bratu, Sz., co tenże uczynił. Może właśnie na tym tle doszło do zatargu w rodzinie Szachnowiczów, a może o spadek po ich matce, Lyi (Lei) Szachnowej. Zatarg rozstrzygnął Jan Olbracht, wydając w tej sprawie wyrok w Piotrkowie w 1493. W późniejszym okresie dwaj najstarsi bracia pogodzili się. Na przeł. XV i XVI w. obaj byli wierzycielami monarchów polsko-litewskich.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem