Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz

(1766[1801] 1802 Pohrebyszcze) – cadyk; syn Abrahama Anioła z Sadagóry; ojciec Izraela z Różyna, założyciela dynastii cadyków w Różynie, a następnie w Sadagórze (por. sadagórska dynastia cadyków); dziadek cadyka Dawida Moszego Friedman(n)a z Czortkowa. Kształcił się pod okiem swego dziadka, Menachema Nachuma ben Cwi z Czarnobyla, założyciela czarnobylskiej dynastii cadyków. Ku niezadowoleniu hołdującego ascetyzmowi dziadka, już w czasie pobytu na jego dworze zwracał na siebie uwagę skłonnością do elegancji i zbytku. Kiedy założył własny dwór w Pohrebyszczach, ulegał jej w jeszcze większym stopniu, równocześnie wykazując się dużymi talentami organizacyjnymi. Postać cadyka, otoczonego splendorem i bogactwem, zajmującego się wieloma sprawami świec. natury, nie przywiązującego większego znaczenia do studiów religijnych, była istotnym novum w dziejach chasydyzmu polskiego i ten styl sprawowania funkcji cadyka był kontynuowany w dynastii sadagórskiej. Przedwczesna śmierć Sz. nie pozwoliła mu na uczynienie z Pohrebyszcz jednego z najważniejszych centrów chasydzkich.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem