Szabat ha-Gadol

(hebr., Wielki Szabat) – szabat bezpośrednio poprzedzający święto Pesach. Zwyczajowo tego dnia, podczas modlitw popołudniowych (mincha), czyta się obszerny fragment Hag(g)ady szel Pesach, a rabin wygłasza naukę poświęconą ceremoniom i zasadom żywieniowym, obowiązującym w czasie tego święta. Według jednej z teorii, szabat ten nazywa się „Wielkim”, poprzez analogię do Wielkiej Soboty, poprzedzającej chrześc. Wielkanoc. Inni wywodzą tę nazwę z haftary przypadającej na ten dzień: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego” (Ml 3,23). Niektóre starożytne źródła rabiinczne podają, że szabaty przed świętami Szawuot i Sukot, również były nazywane „wielkimi” (hebr. ha-gadol). (Por. Tory czytanie)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand