Szabat Be-reszit

(hebr., Szabat [w który czyta się paraszę]Na początku”) – pierwszy szabat po święcie Sukot, kiedy zaczyna się nowy roczny cykl czytania Tory, po zakończeniu poprzedniego, w święto Simchat Tora. Jego nazwa Be-reszit (hebr., Na początku) pochodzi od pierwszego słowa BH (Rdz 1,1). Zwyczajowo, do czytania Tory wzywa się tego dnia tę samą osobę, która pełniła funkcję oblubieńca Księgi Rodzaju (chatan Be-reszit) w Simchat Tora.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand